Członkostwo i certyfikaty

Dołączyliśmy do ważnych organizacji w branży opon i kół oraz otrzymaliśmy cenne certyfikaty, które popierają nasze rozwiązania.

Możesz zobaczyć kilka z nich poniżej i przeczytać więcej o jakości i zgodności z przepisami tutaj.

 

Możesz także przeczytać więcej o naszej społecznej odpowiedzialności biznesu tutaj.

Członkostwo

ETRTO – Europejska Organizacja Techniczna Opon i Felg

ETRTO pracuje zgodnie z krajowymi standardami w celu zapewnienia wymiennego stosowania opon pneumatycznych, felg i zaworów w Europie w zakresie montażu i użytkowania.

CIVD – Stowarzyszenie Branży Karawaningowej

CIVD reprezentuje interesy niemieckiej branży karawaningowej od 1962 r. Wśród 148 członków stowarzyszenia znajdują się niemal wszyscy niemieccy i europejscy producenci pojazdów rekreacyjnych, a także znani dostawcy i usługodawcy, instytucje publiczne i stowarzyszone organizacje ze wszystkich dziedzin przemysłu.

TIV – Trailer Industrie Verband e.V. (Stowarzyszenie branży przyczep)

TIV reprezentuje wszystkie interesy przemysłu przyczep i ich dostawców przed niemieckimi i europejskimi politykami, przedstawicielami organów władzy i instytucji.

Axema

Axema jest stowarzyszeniem branży sprzętu rolniczego. Do jego członków należą francuscy i zagraniczni producenci sprzętu rolniczego dla różnych sektorów produkcji roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich oraz producenci sprzętu do utrzymania terenów zielonych.

EUWA

EUWA jest stowarzyszeniem europejskich producentów kół produkujących obręcze kół dla przemysłu samochodowego i ciężarowego, a także dla wielu innych rodzajów pojazdów. Jego głównym celem jest ochrona i promowanie wspólnego interesu jego członków na poziomie międzynarodowym w ramach wolnej i uczciwej konkurencji.

Certyfikaty

ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ISO 9001 i ISO 14001, STARCO Beli Manastir

ISO jest międzynarodowym organem ustalającym normy, złożonym z przedstawicieli różnych krajowych organizacji normalizacyjnych. Promuje rozwój normalizacji i powiązanych działań w celu ułatwienia międzynarodowego handlu towarami i usługami oraz współpracy w aspektach gospodarczych, intelektualnych, naukowych i technologicznych. 

ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ISO 9001:2015, STARCO GB

ISO jest międzynarodowym organem ustalającym normy, złożonym z przedstawicieli różnych krajowych organizacji normalizacyjnych. Promuje rozwój normalizacji i powiązanych działań w celu ułatwienia międzynarodowego handlu towarami i usługami oraz współpracy w aspektach gospodarczych, intelektualnych, naukowych i technologicznych. 

ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ISO 9001:2015, STARCO GmbH 

ISO jest międzynarodowym organem ustalającym normy, złożonym z przedstawicieli różnych krajowych organizacji normalizacyjnych. Promuje rozwój normalizacji i powiązanych działań w celu ułatwienia międzynarodowego handlu towarami i usługami oraz współpracy w aspektach gospodarczych, intelektualnych, naukowych i technologicznych.

ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ISO 9001:2015, STARCO Polska

ISO jest międzynarodowym organem ustalającym normy, złożonym z przedstawicieli różnych krajowych organizacji normalizacyjnych. Promuje rozwój normalizacji i powiązanych działań w celu ułatwienia międzynarodowego handlu towarami i usługami oraz współpracy w aspektach gospodarczych, intelektualnych, naukowych i technologicznych.

ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ISO 9001:2015, STARCO Huanmei (China)

ISO jest międzynarodowym organem ustalającym normy, złożonym z przedstawicieli różnych krajowych organizacji normalizacyjnych. Promuje rozwój normalizacji i powiązanych działań w celu ułatwienia międzynarodowego handlu towarami i usługami oraz współpracy w aspektach gospodarczych, intelektualnych, naukowych i technologicznych.

TÜV NORD

TÜV NORD to międzynarodowy dostawca usług w zakresie bezpieczeństwa, kontroli i certyfikacji w dziedzinie przemysłu, mobilności, zasobów naturalnych, lotnictwa, szkoleń i IT. W tym zakresie STARCO pracuje w ścisłej współpracy z TÜV NORD w celu uzyskania certyfikacji ISO.

TÜV SUD

TÜV SÜD jest zaufanym partnerem w kwestii bezpieczeństwa, ochrony oraz zrównoważonych rozwiązań. Już od ponad 150 lat TÜV SÜD dba o dobro podmiotów partnerskich oraz klientów poprzez udostępnianie pełnego zakresu testów oraz certyfikatów, przeprowadzanie audytów oraz świadczenie usług doradczych. Biorąc to pod uwagę, w celu uzyskania certyfikacji ISO, firma STARCO ściśle współpracuje z TÜV SÜD.

Dowiedz się więcej

REACH

Tutaj dowiesz się więcej o REACH i innych przepisach europejskich, w których się specjalizujemy.

Jakość

Przeczytaj więcej o naszym podejściu do jakości i zgodności z przepisami.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Przeczytaj więcej o naszych oświadczeniach o prawach człowieka, komforcie pracy pracowników i o środowisku.