Etykieta opony

Rozporządzenie w sprawie etykietowania opon (rozporządzenie 1222/2009 ze zmianami WE/228/2011 i WE/1235/2011) ogłoszone przez UE w 2009 roku. Dotyczy ono efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia opon.

Etykietowania opon umożliwia użytkownikom końcowym dokonywanie świadomych wyborów dotyczących wpływu na środowisko i efektywności ekonomicznej transportu drogowego w Europie. Rozporządzenie dotyczy następujących kategorii opon: C1, (opony do samochodów osobowych), C2 (opony do samochodów dostawczych) i C3 (opony do samochodów ciężarowych i autobusów). Informacje z etykiety zostaną umieszczone w technicznych materiałach promocyjnych, a także w katalogach, na ulotkach lub stronach internetowych poświęconych produktom.

Niektóre opony są wyłączone z wymogów dotyczących etykietowania:

  • opony przeznaczone wyłącznie do montowania w pojazdach zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 października 1990 roku, 
  • opony o znamionowej średnicy obręczy nie większej niż 254 mm lub nie mniejszej niż 635 mm,
  • opony zaprojektowane do montażu w pojazdach przeznaczonych wyłącznie do wyścigów,
  • opony zaopatrzone w dodatkowe elementy w celu poprawy właściwości trakcyjnych, np. opon kolcowanych,
  • opony zapasowe typu T do użytku tymczasowego,
  • opony terenowe do zastosowań profesjonalnych,
  • opony o indeksie prędkości poniżej 80 km/godz.,
  • opony bieżnikowane.

Jakie informacje można znaleźć na etykiecie opony?

Etykieta opony podzielona jest na 3 wskaźniki efektywności:

• efektywność paliwowa,
• przyczepność na mokrej nawierzchni,
• zewnętrzny hałas toczenia opon.

Dla efektywności paliwowej i przyczepności na mokrej nawierzchni, efektywność jest opisywana w 7 klasach od A (najbardziej efektywna) do G (najmniej efektywna). W przypadku hałasu toczenia opon zmierzona wartość znajduje się na etykiecie wraz z 3 symbolicznymi falami dźwiękowymi (jedna fala to najniższy hałas, a 3 fale oznaczają najwyższy poziom hałasu).

Zdjęcie: Przykład STARCO etykieta opony

Efektywność paliwowa

Zużycie paliwa zależy od oporu toczenia opony spowodowanego odkształceniem opony podczas obracania, co powoduje straty energii w postaci ciepła. Im większe odkształcenie, tym wyższy opór toczenia opony, a do przesunięcia pojazdu potrzebna jest większa ilość paliwa. Innymi słowy, niższy opór toczenia oznacza mniejsze zużycie paliwa, a zatem niższą emisję spalin, w tym CO2. Nowa etykieta będzie wskazywała różne parametry “oporu toczenia”, gdzie A oznacza najwyższą “efektywność paliwową”, a G najniższą efektywność w danej klasie. Czarna strzałka (w tym przypadku E) obok klasyfikacji wskazuje poziom efektywności produktu.

Klienci powinni zostać poinformowani, że faktyczna oszczędność paliwa i bezpieczeństwo na drogach zależą od zachowania kierowców, w szczególności, że: ekologiczna jazda może znacznie zmniejszyć zużycie paliwa; aby zapewnić optymalne zużycie paliwa należy utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach i sprawdzać je regularnie.

Przyczepność na mokrej nawierzchni

Najważniejszą rolą opony jest zapewnienie bezpieczeństwa – w każdych warunkach pogodowych. Trakcja na mokrej nawierzchni czy też przyczepność to jedna z najważniejszych cech charakterystycznych każdej opony. Połączenie niskiej emisji hałasu, oszczędności paliwa i bezpieczeństwa produktu w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni zazwyczaj wymaga kompromisu w zakresie jego efektywności. Etykiety mają na celu umożliwienie klientom ustalenia priorytetów jakimi się kierują przy wyborze opon.

Etykieta będzie wskazywać 7 klas, gdzie opony oznaczone literą A zapewniają najwyższy poziom przyczepności na mokrej nawierzchni, a te oznaczone literą G – najniższą.

Zewnętrzny hałas toczenia opon

Zewnętrzne poziomy hałasu toczenia opon są podzielone na 3 klasy i mierzone w decybelach (dB), w porównaniu z nowymi europejskimi zewnętrznymi poziomami hałasu toczenia opon, które zostaną wprowadzone do 2016 roku.

• Jedna czarna fala dźwiękowa = 3dB oznacza mniejszą emisję hałasu niż przyszły, zaostrzony europejski limit.
• Dwie czarne fale dźwiękowe = zgodność z przyszłym europejskim limitem.
• Trzy czarne fale dźwiękowe = zgodność z obecnym europejskim limitem.

Zastrzeżenie

Ustawodawstwo w sprawie etykietowania opon dotyczy wyłącznie opon kategorii C1, (opony do samochodów osobowych), C2 (opony do samochodów dostawczych) i C3 (opony do samochodów ciężarowych i autobusów). Następujące kategorie nie są objęte wymogami regulacyjnymi:

• opony bieżnikowane,
• opony terenowe do zastosowań profesjonalnych,
• opony wyścigowe,
• opony kolcowane (opony kolcowane w przypadku, gdy są dostarczane bez kolców są objęte uregulowaniem),
• opony zapasowe do użytku tymczasowego.
• opony przeznaczone wyłącznie do montowania w pojazdach zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 października 1990 roku,
• opony o indeksie prędkości poniżej 80 km/godz.,
• opony o znamionowej średnicy obręczy nie większej niż 254 mm lub nie mniejszej niż 635 mm,

Kategorie są określone w art. 8 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 661-2009.

Wszystkie opony C1, C2 i C3 (z wyjątkiem wyłączonych kategorii wskazanych powyżej) wyprodukowane od 1 lipca 2012 roku (kod daty „2712” „Wk. Mth”) i sprzedane po dniu 1 listopada 2012 roku muszą spełniać wymogi europejskiego rozporządzenia w sprawie etykietowania opon w punkcie sprzedaży. Wszystkie opony na stanie wyprodukowane przed lipcem 2012 roku (kod daty wcześniejszy niż 2712) mogą być sprzedawane po 1 listopada 2012 roku, bez zgodności z europejskim rozporządzeniem w sprawie etykietowania opon. Operatorzy w całym łańcuchu dostaw będą musieli zająć się tymi kwestiami okresem przejściowym w przypadku, gdy zapasy obejmują opony wyprodukowane zarówno przed jak i po 1 lipca 2012 roku. Powyższe kroki muszą zostać podjęte w celu zapewnienia, aby wszystkie niezbędne
informacje dla znajdujących się na stanie opon z kodem daty „2712” zostały uwzględnione na etykiecie.